Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z historie TJ Spartak Staré Ransko zpracované p. Miloslavem Beránkem dne 8.1.2008

  Na úvod:

…založení TJ Spartak Staré Ransko nevzniklo ze dne na den. Předcházelo tomu sportovní založení občanů v naší obci po mnohá desetiletí před tím. Cvičilo se v dobách předválečných i po válce. Přímo na Starém Ransku a v Krucemburku v poválečných létech fungoval hokejový oddíl pod hlavičkou strojíren na Ransku. Později byl zrušen a sportovní organizace byly v Krucemburku. V padesátých letech zde byl založen Svazarm a v létech 1959 až 1961 jsme měli střelnici pod lesem a zúčastňovali jsme se střeleckých soutěží – Musil Jos., Dymák Jos., Beránek M., Blecha J.. Účast jsme měli i v lyžování tzv. Sokolský závod na 15 km. Zvítězili jsme v okresním přeboru a v krajském přeboru v Trutnově jsme byli třetí – Musil Jos., Dymák Jos., Beránek M., Blecha J. a dorostenci Křesťan J., Beránek Jos.  a Kamarád Jiří.

 V těchto letech jsme v zimním období hráli hokej za Tatran Ždírec – okresní přebor: Musil Jiří, Dlouhý Jiří, Musil Jos., Janáček Lad., Beránek M., Blecha Jiří, Dymák Jiří, Dymák E., Kasal R.. V letním období hráli za Ždírec fotbal: Dlouhý J., Dymák Jos., Musil Jos., Blecha J.. Beránek M. jezdil závodní silniční cyklistiku od roku 1956 v cyklistickém oddíle ve Spartaku Chotěboř. V roce 1968 bylo vybudováno menší fotbalové hřiště v místě skládky strusek, která hodně zmizela po odvozu při budování Žďáru n/S. Toto hřiště vybudoval MNV zásluhou Losenického J. - předsedy a Janáčka L. – tajemníka a brigádnickou pomocí. Řadu let v tomto prostoru bylo volejbalové hřiště, kde se po mnoho let v letním období hrálo. Po roce 1968, kdy bylo povoleno stavění rodinných domů i v nestřediskových obcích, zde hodně mladých lidí založilo své rodiny a touha po sportu a touha po vlastní sportovní organizaci sílila. Také snaha mít své vlastní fotbalové hřiště regulérních rozměrů, které všem generacím chybělo a hrálo se jen na podzim na loukách, nebo na obecní pastvině za dvorem (hájovna). V této situaci nás začal Jan Mísař dávat dohromady za účelem založení fotbalového oddílu a tím byla založena TJ Spartak Staré Ransko ustavující schůzí dne 6. července 1973 za účasti zástupců OV ČSTV Havlíčkův Brod.

 

Zakládající členové TJ Spartak Staré Ransko:  

Mísař Jan, Málek Jaroslav, Málek Jiří, Blecha Leopold, Dymák Josef, Dymák Jiří, Večeřa Jaroslav, Beránek Miroslav, Semerád Josef, Kasal Rudolf, Wasserbauer Miloš, Losenický Jiří, Janáček Bohuslav st., Orlíček Slávek, Blecha Miroslav, Křesťan Jan st., Šidlák Jaroslav

 

 Úkoly: 

 Každé pondělí večer schůze TJ – výboru, budování hřiště, zajištění hráčů fotbalového oddílu, soupisky, lékařské podmínky, registrační průkazy, projednání domácích utkání na hřišti Tatranu, zajištění formalit s CHS – ZV ROH o pronájmu sálu pro cvičení v podzimním a zimním období. Nábor členů do TJ – dospělí, dorostu a školních dětí

 

Činnost v prvním období je v kostce zachycena ve výroční zprávě z 8. dubna 1974: 

Krátce po založení jsem byl zván několikrát do výborových schůzí Tatranu Ždírec pro převzetí OVT (oddíl vodní turistiky) do naší TJ – což se uskutečnilo velmi brzy 24. dubna 1974. TJ tak má tři oddíly: fotbalový, ZRTV, OVT. OVT byl přijat do TJ Spartak Taré Ransko na výborové schůzi 24. dubna 1974. Za vodácký oddíl byli přítomni Novosad V., Kamarád J., Šidlák Jan, Vrběcký Jos., Tulach Vl.. Tímto byl OVT přijat do TJ Spartak Staré Ransko a všechny jeho akce byly pořádány pod hlavičkou TJ a všichni členové byli zapsáni pod TJ Spartak Staré Ransko. Zatím se podařilo zajistit jen nepatrnou část dokumentace TJ, která měla nebývalou činnost všech tří oddílů. Členská základna v osmdesátých letech vzrostla až přes 160 členů. Proorganizovanost v obci byla nejvyšší na našem okrese. V sedmdesátých letech se na Starém Ransku narodilo mnoho dětí a ty postupně vstupovaly do TJ jen jak začaly chodit do školy a byly aktivní ve všech třech oddílech.